Organik Tavuk ve Organik Yumurta

S P O N S O R       R E K L A M L A R

image

Organik (Ekolojik)

Hayatın hemen hemen tüm alanlarında organikten bahsetmek mümkün: öyleki organik bebek, organik restaurant, organik duvar boyası, organik masa, organik şarap, organk uçak, organik hastane, organik salça... Organik çok geniş bir kavram; kimilerine göre bir yaşam felsefesi.

Ancak özünde doğaya ait olan, doğada bulunan, tabiatın düzenine ve gereklerine uygun olan her şey. Biz tarımsal üretim açısından, özellikle de organik tavuk yetiştiriciliği ve organik yumurta üretimi açısından konuyu ele alacağız. Devamı...

image

Organik Tarım

Dünya’da havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, erozyonu, toprağın tuzlulaşmasını, diğer hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine her geçen gün duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bununla birlikte tarımsal (Bitkisel veya hayvansal) üretimde kullanılan bazı kültürel uygulamaların, ilaç, hormon, sentetik gübre gibi kimyasalların istenmeyen etkilerinin, insan ve içinde yaşadığımız ekosistem üzerinde yarattığı riskleri sorgulamak gerekiyor. İşte tüm bunlar göz önüne alındığında, doğaya dost üretim metodu “Organik Tarım” olarak nitelendirilmektedir. Devamı...

image

Dünyada Organik

20. yüzyılın başlarında çevreyi koruma, toprak ve su gibi doğal kaynakları tahrip etmeden gelecek kuşaklara kullanılabilir durumda intikal ettirme felsefesi oluşmaya başlamıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısında, sentetik kimyasalların gübre ve zirai mücadele ilaçları olarak kullanılmasındaki baş döndürücü artış karşısında, organik tarım eğilimi artmıştır.

Dünyada tarımın başladığı ilk zamanlardan başlayarak, kimyasal gübrelerin ve pestisitlerin yoğun bir şekilde kullanıldığı ikinci dünya savaşı sonrasına kadar olan zaman aralığındaki uygulamalar,Devamı...

image

Organik Sertifika

Organik tarımsal ürün veya organik tarımsal madde üreten ve satanlar; ambalajlarında kanunla(*) belirlenmiş logo örneklerini kullanmak zorundadırlar.

Bu logoları üzerinde bulundurmayan ürünler organik olarak iç pazara sunulamaz, reklam ve tanıtım yapılamaz veya kısaltmalarıyla patent için başvuramazlar. Devamı...

 

Organik - Organik Tavuk Yetiştiriciliği - organik Yumurta Üretimi - Organik Çiftlik - Organik Yumurta - Organik Civciv - Organik Piliç - Organik Tavuk

Organik  Tavuk  Çiftliği

image